Este curso abarca o manexo de información de carácter persoal, centrándose no cumprimento respecto á LOPD. Trataranse cuestións como quen debe cumprir coa LOPD, cales son os deberes e responsabilidades no manexo de información e que dereitos fundamentais teñen os pacientes.


Ministerio de Economía y Competitividad - Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional