Este curso explicará os dereitos ARCO que teñen os pacientes e a forma de exercitalos.  Tamén se presentará o portal da LOPD 2.0 do Sergas ós usuarios.


Ministerio de Economía y Competitividad - Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional