Este curso vai permitir coñecer o concepto de Auditorías de Sistemas de Información segundo os criterios de ISACA. Mostrarase a aplicación dos estándares e normas establecidos por esta Asociación, e destacaranse aspectos clave en canto á súa execución.


Ministerio de Economía y Competitividad - Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional