Este curso centrarase no sistema de xestión da seguridade da información (SGSI) e nas distintas fases que o compoñen, baixo o ámbito da norma ISO/IEC 27001. Tamén se explicará a documentación necesaria para establecer o SGSI.


Ministerio de Economía y Competitividad - Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional