Neste curso vanse a analizar os riscos existentes no uso de PCs públicos e compartidos. Ademais, realizaranse unha serie de recomendacións para mellorar a seguridade ó empregar estes dispositivos.


Ministerio de Economía y Competitividad - Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional