Este curso ten como obxectivo introducir ó usuario no tratamento e controis que deben aplicar os profesionais da saúde e outros colectivos na xestión da historia clínica e datos de saúde confidenciais.


Ministerio de Economía y Competitividad - Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional