Este curso expón ós usuarios os riscos de seguridade asociados ó uso de dispositivos móbiles, redes inalámbricas e aplicacións, así como as medidas que poden tomarse para minimizalos e xestionalos de forma adecuada.