Este curso trata de realizar unha aproximación de forma xeral á criptografía e á firma dixital. Está composto de 3 módulos:
  • Módulo 1: Trata a historia e fundamentos da criptografía, tanto clásica como moderna.
  • Módulo 2: Centrado nos usos actuais da criptografía.
  • Módulo 3: Abarca os fundamentos, usos e marco legal da firma dixital.


Ministerio de Economía y Competitividad - Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional