Para a notificación dun incidente é necesario que complemente o formulario cos seguintes datos:
  • Nome completo
  • Dirección de email de contacto (*)
  • Descrición do incidente
  • Sistema ou servizo afectado
  • Data do incidente

 


Notificar incidencia>>​​

 

 (*) Se quen o notifica posúe usuario SERGAS, por favor indíque no campo Dirección de email de contacto o seu email do SERGAS.​​​


Ministerio de Economía y Competitividad - Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional