Benvidos ao Centro de Resposta ante Incidentes

A misión deste centro é a xestión dos incidentes de seguridade no ámbito do Servizo Galego de Saúde

Servizos Ofrecidos:

1. Distribución de alertas e advertencias de Seguridade

2. Comunicados

3. Tratamento de Incidentes


Ministerio de Economía y Competitividad - Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional