Estas alertas son elaboradas a partir de diversas fontes:

  • Información facilitada por provedores da plataforma
  • Incidencias acontecidas
  • Listas de correos
  • Organización públicas e privadas que proporcionan información sobre vulnerabilidades (Centros de Resposta nacional e internacional)
  • Provedores de antivirus
  • Publicacións especializadas
  • Foros e publicacións en Internet

Se desexa subscribirse ao devandito servizo, envíe un correo co asusto "Suscribir Alertas de Seguridad" á dirección de correo:

laboratorio.seguridad@sergas.es

Ministerio de Economía y Competitividad - Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional