ssl.jpg

​O 3 de marso de 2015 anunciouse unha nova vulnerabilidade SSL/TLS coñecida polo nome de FREAK. Esta vulnerabilidade permite ao atacante interceptar unha conexión HTTPS entre servidores e clientes vulnerables e forzarlles a utilizar un cifrado débil, de forma que o atacante poida "romper" dito cifrado e roubar ou manipular a información que se estaba a transmitir.

Enlace á noticia>>
Ministerio de Economía y Competitividad - Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional