Difundiuse un artigo que analiza os dereitos de acceso da historia clínica dos pacientes no ámbito lexislativo da AEPD (Axencia Española de Protección de Datos).


Ministerio de Economía y Competitividad - Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional