Un grupo de hackers roubou información confidencial e datos persoais de 1.827 clientes da compañía Vodafone UK e uns 20.000 datos bancarios. Vodafone está alertando a todos os usuarios afectados, así como ós bancos desas contas e ós organismos policiais encargados de ciberdelitos.


Ministerio de Economía y Competitividad - Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional