A empresa Experian, subcontrata de T-Mobile en Estados Unidos sufriu unha fuga de información na que se roubaron datos persoais de 15 millóns de clientes. Esta empresa encargábase de validar a liquidez bancaria dos futuros clientes.


Ministerio de Economía y Competitividad - Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional