A reforma da Lei de Enxuizamento Criminal aprobouse polo Pleno do Senado e inclúe varios artigos sobre medidas de investigación tecnolóxica e delitos informáticos.


Ministerio de Economía y Competitividad - Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional