O instituto Ponemon e Wombat Security Technologies elaboraron un informe titulado "Cost of Phishing and Value of Employee Training" no que se valorou o impacto que podería ter nunha empresa o roubo de credenciais mediante correos fraudulentos.


Ministerio de Economía y Competitividad - Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional