Descubriuse unha campaña de envío de correos fraudulentos (phising) na que se invitaba ós usuarios a participar nunha enquisa falsa que premiaba con vales de desconto de 500 euros.


Ministerio de Economía y Competitividad - Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional