Descubriuse unha campaña de envío de correos fraudulentos que tratan de enganar ós usuarios facéndose pasar pola empresa Movistar co obxectivo de que descarguen e executen un arquivo con código malicioso.


Ministerio de Economía y Competitividad - Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional