A Oficina de Seguridade do Internauta publicou os fraudes máis comúns e frecuentes que se encontran en circulación por Internet.


Ministerio de Economía y Competitividad - Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional