A Oficina de Seguridade do Internauta publicou unha serie de recomendacións para a navegación segura en Internet, as cales céntranse en familias con nenos.


Ministerio de Economía y Competitividad - Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional