HP publicou un informe no que se analizan 10 smartwatches e se detallan as vulnerabilidades máis comúns deste tipo de dispositivo.


Ministerio de Economía y Competitividad - Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional