Unión Europea proponse o obxectivo de engadir un novo dereito para a protección dos datos persoais do usuario, este é o dereito ó olvido.

Enlace á noticia>>

Ministerio de Economía y Competitividad - Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional