Título

Xestión da seguridade da información nun sistema baseado en ISO/IEC 27001

Texto destacado

-

Etiqueta

-

Formación

Cumprimento normativo

Documentación

-

Colectivos

Cidadanía, Profesionais, Empresas, Estudantes universitarios

Grupos de información

-

Ministerio de Economía y Competitividad - Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional