Título

GA - DOG 148. Orde do 14 de xuño de 2007, pola que se crean determinado ficheiros automatizados de datos de carácter persoal na Consellería de Sanidad e no Servizo Galego de Saúde

Texto destacado

-

Etiqueta

-

Formación

-

Documentación

Lexislación, Protección de Datos

Colectivos

Cidadanía, Profesionais, Empresas, Estudantes universitarios

Grupos de información

-

Ministerio de Economía y Competitividad - Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional