Título

ES - Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal

Texto destacado

-

Etiqueta

-

Formación

-

Documentación

Lexislación, Protección de Datos

Colectivos

Cidadanía, Profesionais, Empresas, Estudantes universitarios

Grupos de información

-

Ministerio de Economía y Competitividad - Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional