Título

EU - Directiva 95/46/CE, do 25 de outubro, relativa á protección das persoas físicas no que respecta ó tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos

Texto destacado

-

Etiqueta

-

Formación

-

Documentación

Lexislación, Protección de Datos

Colectivos

Cidadanía, Profesionais, Empresas, Estudantes universitarios

Grupos de información

-

Ministerio de Economía y Competitividad - Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional