Título

EU - Directiva 1999/93/CE, do 13 de decembro de 1999, pola que se establece un marco comunitario para a firma electrónica

Texto destacado

-

Etiqueta

-

Formación

-

Documentación

Lexislación, Firma Dixital

Colectivos

Cidadanía, Profesionais, Empresas, Estudantes universitarios

Grupos de información

-

Ministerio de Economía y Competitividad - Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional