Título

ES - Lei 11/2007, do 22 de xunio, de acceso electrónico dos cidadáns ós Servizos Públicos (LAECSP)

Texto destacado

-

Etiqueta

-

Formación

-

Documentación

Lexislación, Administración Electrónica

Colectivos

Cidadanía, Profesionais, Empresas, Estudantes universitarios

Grupos de información

-

Ministerio de Economía y Competitividad - Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional