Título

EU - Directiva 2006/123/CE, de 12 de decembro de 2006, relativa ós servizos no mercado interior

Texto destacado

-

Etiqueta

-

Formación

-

Documentación

Lexislación, Administración Electrónica

Colectivos

Cidadanía, Profesionais, Empresas, Estudantes universitarios

Grupos de información

-

Ministerio de Economía y Competitividad - Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional