Título

ES - Real Decreto 4/2010, do 8 de xaneiro, polo que se regula o Esquema Nacional de Interoperabilidad (ENI) no ámbito da Administración Electrónica

Texto destacado

-

Etiqueta

-

Formación

-

Documentación

Lexislación, Seguridade

Colectivos

Cidadanía, Profesionais, Empresas, Estudantes universitarios

Grupos de información

-

Ministerio de Economía y Competitividad - Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional