Título

GA - Decreto 29/2009, do 5 de febreiro, polo que se regula o uso e acceso á historia clínica electrónica

Texto destacado

-

Etiqueta

-

Formación

-

Documentación

Lexislación, Historia Clínica

Colectivos

Cidadanía, Profesionais, Empresas, Estudantes universitarios

Grupos de información

-

Ministerio de Economía y Competitividad - Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional