Título

GA - Lei 3/2001, do 28 de maio, reguladora do consentimento informado e da historia clínica dos pacientes

Texto destacado

-

Etiqueta

-

Formación

-

Documentación

Lexislación, Historia Clínica

Colectivos

Cidadanía, Profesionais, Empresas, Estudantes universitarios

Grupos de información

-

Ministerio de Economía y Competitividad - Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional