Título

2018/01/23 Unha reserva de hackers para defender ó noso país.

Texto destacado

23 de Xaneiro de 2018

Etiqueta

-

Formación

-

Documentación

-

Colectivos

Cidadanía, Profesionais, Empresas, Estudantes universitarios

Grupos de información

Novas

Ministerio de Economía y Competitividad - Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional