Este curso introduce ós usuarios á xestión e tratamento de riscos de seguridade nos sistemas de información que fai a metodoloxía Magerit.


Ministerio de Economía y Competitividad - Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional