Este curso permite ós usuarios coñecer e comprender o que son as redes sociais e a influencia que teñen na sociedade, facendo fincapé  nos riscos de seguridade ós que están expostos e realizando unha serie de recomendacións para axudar a manter a súa privacidade e a seguridade na rede.


Ministerio de Economía y Competitividad - Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional