Este curso explicará os riscos de seguridade existentes no uso de PCs públicos, propios e compartidos, proporcionando á súa vez unha serie de recomendacións que axuden a que os usuarios estean máis protexidos á hora de empregalos.


Ministerio de Economía y Competitividad - Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional